inkomen_zl

Inkomen en vermogen

  •  Aansprakelijkheid  •  CAR / montage verzekering    Rechtsbijstand  
  •  Arbeidsongeschiktheid  •  Verzuim  •

Aansprakelijkheid voor Bedrijven

De gevolgen van aansprakelijkheidsrisico’s zijn niet altijd in te schatten en kunnen zo groot zijn dat het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt.

De Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven beschermt uw bedrijf  tegen financiële risico’s ten gevolge van aansprakelijkheid.

CAR verzekering

De (doorlopende / aflopende) CAR verzekering
(Constructie All Risks verzekering)

Werk in aanbouw kan beschadigd raken door storm, brand of vandalisme. Of door eigen gebrek van het bouwmateriaal, uitvoeringsfouten personeel of onderaannemers.

Bij aan- of verbouw kunnen de bestaande eigendommen van de opdrachtgever beschadigd raken zoals scheuren in muren, heiwerkzaamheden, diefstal gereedschap of beschadigde bouwkeet, loodsen en steigers.

De CAR verzekering  verzekert de volgende risico’s: het werk in aanbouw, eigendommen van de opdrachtgever, hulpmateriaal, eigendommen van bouwdirectie, het personeel en het transport van bouwstoffen.

CAR_zl

CAR2_zl

Doorlopende Montageverzekering

Tijdens de installatie, testen en proefdraaien van bijvoorbeeld een c.v.-installatie, sanitair, of een alarmsysteem kan deze apparatuur beschadigd raken.

De Montageverzekering verzekert de te installeren apparatuur tijdens installatie en proefdraaien. En zo mogelijk ook de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, het gereedschap, de eigendommen van het installatiebedrijf en het transport van de installaties en onderdelen.

Bedrijfsrechtsbijstand

Iedere bedrijf kan te maken krijgen met een juridisch conflict met een werknemer, een leverancier, een afnemer/klant of de overheid.

Een Bedrijfsrechtsbijstand verzekering biedt u ondersteuning bij juridische conflicten.

Arbeidsongeschiktheid

Iedere ondernemer kan geconfronteerd worden met een ongeval of ziekte. Indien u als gevolg daarvan arbeidsongeschikt raakt, dan kunt uniet  terugvallen op een wettelijke voorziening, u bent aangewezen op de bijstand. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kunt u dit voorkomen.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt daarnaast ook ondersteuning bij het herstel zodat u snel en verantwoord weer met uw bedrijf aan de slag kunt.

In veel gevallen staat het voortbestaan van uw onderneming op het spel, een goede inkomensvoorziening in geval van arbeidsongeschiktheid is dus zeer belangrijk.

Arbeidsongeschiktheid verzekeren is maatwerk!

Verzuimverzekering

Het kost uw bedrijf direct geld als uw werknemer (langdurig) ziek is, doordat de kosten die verbonden zijn aan de werknemer tijdens de verzuimperiode  doorlopen terwijl er geen arbeidsproductiviteit tegenover staat.

Met de Verzuimverzekering verzekert u zich als bedrijf voor bijvoorbeeld arbo dienstverlening, reïntegratie,  voldoen aan de wettelijke normen (poortwachterproof) en de loondoorbetaling van de werknemer wanneer er sprake is van verzuim.