Employee benefits

Extra arbeidsvoorwaarden maken het verschil …..

Er zijn verschillende mogelijkheden om goed personeel te werven, maar om ze uiteindelijk ook binnen te houden… zeker niet onbelangrijk in een krapper wordende arbeidsmarkt….toch?

Sommige voorzieningen voor uw medewerkers is geregeld in de CAO en zijn daarmee verplicht gesteld voor alle bedrijven in de branche. Daarnaast heeft u als werkgever de vrijheid om zelf extra voorzieningen te treffen, gewoon omdat u uw personeel weet te waarderen…Een auto van de zaak, een telefoon van de zaak… we noemen dit de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden of ook wel Employee Benefits; extra voordeeltjes voor de werknemer, uw werknemer.

Een aantrekkelijk pakket Employee Benefits geeft uw werknemers het gevoel, gewaardeerd te worden als werknemer in uw bedrijf.

Ook op het gebied van financiële diensten, zoals verzekeren, pensioenen, hypotheken en/of sparen kunt u uw personeel de keuze laten uit talrijke aantrekkelijke employee benefit-mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 
U kunt hierbij denken aan:

  • Spaarloonregeling (bancair sparen of gekoppeld aan een collectieve regeling).
  • Levensloopregeling.
  • Collectief pensioen (ook als aanvullende regeling op bestaande voorziening).
  • Collectieve WIA regeling (Arbeidsongeschiktheid voorzieningen).
  • Collectieve ongevallenverzekering.
  • Collectief pakket schadeverzekeringen (woonhuis,inboedel,aansprakelijkheid,rechtsbijstand, etc.).
  • Collectief pakket (motor)voertuigverzekeringen (auto, motorfiets, bromfiets, caravan, etc.).
  • Collectieve zorgverzekering, met net dat beetje extra…
  • Hypotheekarrangement.
  • Overlijdensrisico voorzieningen voor de werknemer en z’n gezin.

Wij stellen in overleg met u als werkgever  een aantrekkelijk employee benefits-pakket samen, dat het beste bij uw bedrijf en uw werknemers past; een no nonsense maatadvies!! 

In overleg met u wordt het pakket regelmatig op actualiteit getoetst  zodat de samenstelling up to date blijft en daardoor ook uw zorgplicht als werkgever blijft gewaarborgd. Wij nemen u deze verantwoordelijkheid graag uithanden!

Belt u met telefoon: 050 -549 43 44 voor het maken van een afspraak met onze EB-adviseur; geheel vrijblijvend en het verplicht u tot niets!!

-  APN-Z    “betrokken en deskundige adviseurs” -