CE Courier invulformulier


  Opdrachtgever (Verzekeringnemer)

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Huisnummer:

  Woonplaats:

  Beroep en/of aard van het bedrijf (Opdrachtgever transport)


  Ladingbelanghebbende (eigenaar lading)

  Naam:

  Adres:

  Postcode:

  Huisnummer:

  Woonplaats:

  Beroep/aard bedrijf:


  Vervoerder

  Naam: Ce Special Courier
  Adres: Stettinweg
  Postcode: 9723 HD
  Huisnummer: 5
  Woonplaats: Groningen
  Email : planning@cecourier.nl
  Telefoon: 050 5204400


  Omschrijving van te verzekeren zaken

  NieuwGebruikt

  NieuwGebruikt

  NieuwGebruikt

  NieuwGebruikt


  Wijze van verpakking


  Verzekerd bedrag

  Als maximum bedrag per gelegenheid

  Als maximum bedrag per gelegenheid

  Als maximum bedrag per gelegenheid

  Als maximum bedrag per gelegenheid


  Periode

  Datum vertrek

  Datum aankomst


  Vervoermiddel door derden (CE Special Courier)

  Kenteken:

  Kenteken:

  Kenteken:

  Kenteken:


  Plaats van vertrek (plaats en land)

  Plaats van bestemming (plaats en land)


  Tussentijds verblijf

  JaNee

  Adres:

  Postcode:

  Huisnummer:

  Plaats:


  Planner informatie

  Naam planner CE Special Courier

  Datum

  Informatie

  Verzekeringsadviseur

  APN
  141860
  050-5494344
  info@apnoord.nl