De WAO is vervangen door de WIA: de wet Werk-en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA staat in het teken van werken.

Werknemers die nog gedeeltelijk in staat zijn om te werken worden beoordeeld op hun arbeidsgeschiktheid in plaats van oparbeidsongeschiktheid.

De overheid verwacht zowel van de werkgever als van de werknemers
dat u samen oplossingen zoekt wanneer werken als gevolg van arbeidsongeschiktheid lastig wordt.

De ondergrens om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering is 35% arbeidsongeschiktheid.

Een werknemer die minder dan 35% arbeidsongeschikt is, moet in dienst blijven bij zijn huidige werkgever. Het in dienst hebben van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers kan een flinke verhoging veroorzaken van de loonkosten en kosten met zich meebrengen voor bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek.

Dat risico kunt u als bedrijf voor eigen rekening nemen of onderbrengen bij een verzekeraar.

De WIA brengt nog meer risico's met zich mee waar u als ondernemer rekening mee moet houden.

APN kan u helpen bij het nemenĀ  van passende maatregelen!